Устивицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Все починається в житті з малого
П`ятниця, 16.11.2018, 10:17
Меню сайту

Форма входу

Категорії розділу
Мои статьи [9]

Пошук

Наше опитування
Оцените мой сайт
Всього відповідей: 118

Педпреса

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Головна » Статті » Мои статьи

Статут

1. Загальні положення. 1.1. Устивицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - це заклад освіти, що забезпечує потреби громадян у загальній середній освіті, створена в 1935 році рішенням виконкому Великобагачанської районної Ради, знаходиться в комунальній власності Великобагачанської районної Ради 1.2 Юридична адреса школи: 38315 с.Устивиця Великобагачанського району Полтавської області. 1.3 Загальноосвітній навчальний заклад є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунок у банку, печатку, штамп, ідентифікаційний помер 1.4 Засновником навчального закладу є Великобагачанська районна Рада 1.5 Головною метою школи є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти 1.6 Школа у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту" "Положенням про загальноосвітній навчальний заклад", іншими законодавчими актами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішенням районної Ради, виконкому Устивицької сільської ради та власним статутом. 1.7. Головним завданням загальноосвітнього навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на загальну середню освіту, формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, підготовленої до професійного самовизначення, а також створення умов для оволодіння системою наукових знань . 1.8. Школа самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним статутом 1.9. Школа несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за: o безпечні умови освітньої діяльності; o дотримання державних стандартів освіти; o дотримання договірних зобов'язань; o дотримання фінансової дисципліни. 1.10. В Устивицькій школі визначена українська мова навчання, запроваджено поглиблене вивчення математики, іноземної мови, української мови, основ економіки, введено інформаційно-технологічний профіль навчання. 1.11. Навчальний заклад має право: o проходити державну атестацію o визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу визначати варіативну частину робочого навчального плану o використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу o отримувати кошти і матеріальні цінності від юридичних і фізичних осіб, залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження 1.12.У школі створюються і функціонують методичні об'єднання і творчі групи (їх перелік визначається щорічно в річному плані роботи школи та відповідним наказом по школі) 1.13.Медичне обслуговування учнів здійснюється В.Багачанською ЦРЛ та відповідними медичними підрозділами 1.14.Взаємовідносини школи з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними 2. Організація навчально-виховного процесу. 2.1.Устивицька школа планує свою роботу самостійно відповідно до річного плану роботи школи. План роботи затверджується Радою навчального закладу. 2.2. Відповідно до освітнього рівня, який забезпечується загальноосвітнім навчальним закладом (початкова загальна освіта, базова загальна середня освіта, повна загальна середня освіта) школа має тип загальноосвітньої школи - загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів : 1) І ступінь - початкова школа (1- 4)класи - термін навчання 4 роки) ; 2) II ступінь - основна школа (5-9 класи - термін навчання 5 років); 3) III ступінь - старша школа із профільним спрямуванням навчання (інформаційно-технологічний профіль) (10-11 класи - термін навчання 2 роки). Школи трьох ступенів функціонують разом - початкова, основна, старша. 2.3. Навчально-виховний процес у Устивицькій школі здійснюється відповідно до робочого навчального плану, складеного на основі типового навчального плану, затвердженого Міністерством освіти і науки України у відповідності з профілем навчання. Робочий навчальний план затверджується відділом освіти районної державної адміністрації. 2.4 Загальноосвітній навчальний заклад працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки, й реалізує навчально-виховні завдання на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей. . Заклад забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти державним стандартам освіти, єдність навчання і виховання. 2.5.В закладі освіти може проводиться професійна підготовка з ліцензованих професій на рівні державних вимог і стандартів. 2.6. Мережа класів формується за погодженням з відповідним органом управління освітою згідно з нормативами їх наповнюваності, встановленими законодавством, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення навчально-виховного процесу, та відповідно до кількості поданих
заяв про зарахування до закладу, та на підставі відповідних положень Міністерства освіти і науки й реалізує навчально - виховні завдання на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей. 2.7. Індивідуалізація і диференціація навчання забезпечується реалізацією інваріантної та варіативної частини Державного стандарту загальної середньої освіти. Варіативна частина формується з урахуванням спеціалізації та профілю навчання. 2.8. Школа обирає форми, засоби і методи навчання та виховання у межах, визначених законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту" та статутом закладу. 2.9. Індивідуальне навчання та екстернат організовується відповідно до положень про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної освіти, затверджених Міністерством освіти і науки. 2.10. Мережа класів формується на підставі нормативів їх наповнюваності відповідно до кількості поданих заяв (але не більше ніж 30 учнів) та санітарно-гігієнічних умов для здійснення навчально-виховного процесу. 2.11. Прийом учнів до всіх класів школи здійснюється, як правило, на безконкурсній основі і відповідно до території обслуговування. Прийом учнів до класів з поглибленим вивченням окремих предметів проводиться на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, на конкурсній основі відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки України. 2.12. Зарахування учнів до загальноосвітнього навчального закладу здійснюється до початку навчального року за наказом директора, що видається на підставі особистої заяви (для неповнолітніх - заяви батьків або осіб, які їх замінюють), або направлень органів управління освітою, а також свідоцтва про народження (копії), медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до 1-го класу). До першого класу зараховуються всі діти яким станом на 1 вересня виповнилося 6 років. Як виняток до першого класу можуть зараховуватись учні віком не молодші ніж 5 років 9 місяців. 2.13. Поділ класів на групи на уроках з окремих предметів здійснюється згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки та погодженими з Мінфіном. 2.14. Навчально-виховний процес здійснюється за різними формами: у вигляді уроків, лекцій, лабораторно-практичних та семінарських занять, диспутів, навчально-виробничих екскурсій тощо. 2.15. Школа може реалізовувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України. Порядок надання платних послуг затверджується Міністерством освіти і науки за погодженням з Мінфіном. 2.16. Навчальний рік починається з 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Навчальні заняття розпочинаються лише при наявності акта, що підтверджує підготовку приміщень школи для роботи у новому навчальному році. Тривалість навчального року обумовлюється виконанням навчальних програм з усіх предметів, та визначається відповідним наказом Міністерства освіти, науки молоді та спорту на конкретний навчальний рік. Структура навчального року (семестри) та режим роботи встановлюється загальноосвітнім навчальним закладом у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням із відділом освіти. Відволікання учнів від навчальних занять та інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством). 2.17. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів. Тривалість уроків у Устивицькій школі становить : o у перших класах - 35 хвилин, o у других - четвертих класах - 40 хвилин, o у п'ятих - дванадцятих - 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням із відділом освіти та державної санітарно-епідеміологічної служби. . Для учнів 5-9-х класів допускається проведення підряд двох уроків під час лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання. У 10-11-х (12-х) класах допускається проведення підряд двох уроків з одного предмета інваріантної та варіативної частини навчального плану і профільних
дисциплін (предметів). Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як 10 хвилин, великої перерви (після другого або третього уроку) - 20 хвилин.
2.18. Розклад уроків складається відповідно до робочого навчального плану з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується директором школи. 2.19. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів. Домашні завдання учням 1-х класів не задаються. 2.20. Здійснюється тематичний облік знань, умінь і навичок учнів. Система оцінювання праці учнів використовується стимулююча. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) закладів визначаються МОН. Облік навчальних досягнень учнів (вихованців) протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються МОН. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів. У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів. У наступних класах за 12-ти бальною системою таким чином : 1,2,3 бали - початковий рівень; 4,5,6 балів - середній рівень; 7,8,9 балів - достатній рівень; 10,11,12 балів - високий рівень Бали за півріччя (семестр), річні, атестаційні і підсумкові виставляються обов'язково. Поведінка учнів не оцінюється. У документі про освіту (свідоцтво, атестат) оцінка з поведінки не виставляється. 2.21. Навчання у випускних 9, 11(12) класах завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації, а також переведення й випуску учнів встановлюється Міністерством освіти і науки. За результатами навчання учням (випускникам) видається відповідний документ (табель, свідоцтво, атестат, довідка). Випускникам 9-х, 11-х (12-х) класів, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності. Учні, які не отримали документи про освіту, можуть продовжити навчання екстерном. Невстигаючі протягом двох років навчання у школі І ступеня учні за рішенням психолого-медико-педагогічної консультації можуть продовжити навчання у відповідному спеціальному загальноосвітньому навчальному закладі за згодою батьків або осіб, які їх замінюють. За бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, їх навчання може продовжуватися у класах вирівнювання знань або за індивідуальними планами програмами. У початковій школі, в 5-8 та 10 класах за рішенням педагогічної ради проводяться різні форми підсумкової атестації учнів (тестування, заліки, контрольні роботи, екзамени захисти учнівських науково-дослідницьких робіт тощо). 2.22. В окремих випадках учні за станом здоров'я або інших поважних причин можуть бути звільнені від державної атестації у порядку, що встановлюється Міністерство?* освіти і науки України та МОЗ. 2.23. Випускники, які закінчили школу II ступеня, одержують свідоцтво про базову загальну середню освіту, що дає право на вступ до школи III ступеня та інших навчальних закладів - професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів 1-І рівнів акредитації. Випускники, які закінчили загальноосвітній навчальний заклад III ступеня, одержують атестат про повну загальну середню освіту, що дає право на вступ і до вищих навчальних закладів III- IV рівнів акредитації. Зразки документів про базову та повну загальну середню освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України. 2.24. За відмінні успіхи в навчанні учні 2-8-х, 10-х (11-х) класів можуть нагороджуватися похвальним листом "За високі досягнення у навчанні", а випускники закладів III ступеня - похвальною грамотою "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів", медалями - золотою "За високі досягнення у навчанні"
або срібною "За досягнення у навчанні". За відмінні успіхи в навчанні випускникам закладу II ступеня видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою. Порядок нагородження учнів за відмінні успіхи у навчанні встановлюється МОН. За успіхи у навчанні (праці) для учасників навчально-виховного процесу статутом закладу можуть встановлюватися різні форми морального і матеріального заохочення. 2.25. Свідоцтва про базову загальну середню освіту, атестати про повну загальну середню освіту та відповідні додатки до них реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів. Контроль за дотриманням порядку видачі випускникам свідоцтв, атестатів, золотих і срібних медалей, похвальних грамот та листів здійснюється МОН, іншими центральними органами виконавчої влади, до сфери управління яких належать заклади, відповідними місцевими органами управління освітою. III. Виховний процес у закладі 3.1 Виховання учнів (вихованців) у закладі здійснюється під час проведення уроків, в процесі позаурочної та позашкільної роботи. 3.2 Цілі виховного процесу в закладах визначаються на основі принципів, закладених у Конституції ( 254к/96-ВР ) та законах України, інших нормативно-правових актах. 3.3 У закладі забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань. Примусове залучення учнів (вихованців) закладу до вступу в будь-які об'єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється. 3.4. Дисципліна в закладі дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та статуту навчального закладу. Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється. IV. Учасники навчально-виховного процесу 4.1. Учасники навчально-виховного процесу Устивицької школи є учні (вихованці), педагогічні працівники, психолог, бібліотекар, інші спеціалісти закладу, керівники, батьки або особи, які замінюють їх. 4.2. Статус учасників навчально-виховного процесу, їхні права і обов'язки визначаються Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", правилами внутрішньої розпорядку школи, статутом, іншими актами законодавства України. 4.3. Учні даного закладу мають гарантоване державою право на: · доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти у державному та комунальному закладі; · вибір певного закладу, форми навчання, профільного напряму, факультативів, спецкурсів, позакласних занять; · безпечні і нешкідливі умови навчання та праці; · користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновлювальною та лікувально-оздоровчою базою закладу; · участь в різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо; · отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг; · перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини; · участь в роботі органів громадського самоврядування закладу; · участь в роботі добровільних самодіяльних об'єднань, творчих студій, клубів, гуртків, груп за інтересами тощо; · повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань; · захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність. 4.4. Учні школи зобов'язані: · оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти; · підвищувати свій загальний культурний рівень; · брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом закладу, його статутом; · дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників; · виконувати вимоги педагогічних та інших працівників закладу відповідно до статуту та правил внутрішнього розпорядку закладу; · брати участь у різних видах трудової діяльності; · дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу; · дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку закладу; · дотримуватися правил особистої гігієни. 4.5. Учні Устивицької школи залучаються за їх згодою та згодою їх батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці відповідно до статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей, норм і правил особистої гігієни та охорони здоров'я. 4.6.Педагогічними працівниками школи можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний стан і психічне здоров'я яких дозволяє виконувати професійні обов'язки. 4.7. Педагогічні працівники школи мають право: • самостійно обирати форми, методи, засоби навчальної роботи, не шкідливі для здоров'я учнів; • брати участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів та інших органів самоврядування школи, заходах, пов'язаних з організацією навчально-виховної роботи; • обирати форми підвищення своєї кваліфікації; • проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу; • вносити пропозиції адміністрації школи та органам управління освітою щодо поліпшення навчально-виховної роботи; • на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства; • об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством. 4.8. Педагогічні працівники зобов'язані: · забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти; · контролювати рівень навчальних досягнень учнів; · нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим МОН, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх замінюють, керівника навчального закладу; · сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров'я; · виховувати повагу до державної символіки, принципівзагальнолюдської моралі; · виконувати статут закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору (контракту); · брати участь у роботі педагогічної ради; · виховувати в учнів шанобливе ставлення до батьків, жінок, старших за віком осіб; повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу; · готувати учнів до самостійного життя з дотриманням принципів взаєморозуміння, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами; · дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати особисту гідність учнів та їх батьків; · постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, рівень загальної і політичної культури; · виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою; · вести відповідну документацію. 4.9. Обсяг навчального навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором школи і затверджується відділом освіти райдержадміністрації. Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю. 4.10. Директор Устивицької школи призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками. їх права і обов'язки визначаються нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, статутом школи та правилами внутрішнього розпорядку. 4.11. Не допускаються відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків крім випадків, передбачених законодавством. 4.12. Керівник і педагогічні працівники підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки України. 4.13. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників школи й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України "Про загальну середню освіту" та іншими законодавчими актами. 4.14. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку школи, не виконують посадових обов'язків, умови трудового договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством. 4.15. Права і обов'язки працівників закладу регулюються трудовим законодавством, статутом та правилами внутрішнього розпорядку школи. 4.16. Батьки учнів та особи, які замінюють їх, мають право: • обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування; • звертатися до органів управління освітою, директора школи і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей; • приймати рішення про участь дитини в інноваційній діяльності;брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчального процесу та зміцнення матеріально-технічної бази школи; • на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування закладу та у відповідних державних органах. 3.17. . Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов'язані: · створювати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання; · забезпечувати дотримання дітьми вимог статуту закладу; · поважати честь і гідність дитини та працівників закладу; · постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей; · виховувати працелюбність,почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної мов; повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів; · виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини. 4.18. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов'язків, передбачених законодавством, школа може порушувати клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав. 4.19.Прсдставники громадськості мають право обирати і бути обраними до Ради школи, керувати учнівськими гуртками і секціями, сприяти фінансовому забезпеченню школи, брати участь в організації навчально-виховного процесу 4.20. Представники громадськості зобов'язані: дотримуватися статуту школи, виконувати накази директора, пропагувати здоровий спосіб життя, захищати учнів від різних форм фізичного та психічного насильства. V. Управління загальноосвітнім навчальним закладом. 5.1.Управління школою здійснює Великобагачанський районний відділ освіти. Керівництво Устивицькою школою здійснює її директор, яким може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста, стаж педагогічної роботи не менше як 3 роки, успішно пройшов атестацію керівних кадрів освіти у порядку, встановленому Міністерством науки і освіти України. 5.2. Директор школи державного та комунального підпорядкування і його заступники призначаються на посаду та звільняються з посади відповідним органом управління освітою згідно із законодавством. 5.3. Директор школи: · здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників; · організовує навчально-виховний процес; · забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів; · відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу; · створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи; · забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, вимог техніки безпеки; · розпоряджається в установленому порядку майном закладу та його коштами; · підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів; · сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до навчально-виховного процесу, керівництва учнівськими об'єднаннями за інтересами; · забезпечує реалізацію права учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства; · вживає заходів до запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків; · контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів; · видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання; · щороку звітує про свою роботу на загальних зборах (конференціях) колективу. 5.4.Директор школи є головою педагогічної ради-постійно діючого колегіального органу управління навчальним закладом. 5.5. Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб школи. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох на рік. 5.6.Педагогічна рада розглядає питання: • удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу; • планування та режиму роботи школи; • переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні; • підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і елементів передового педагогічного досвіду; • морального та матеріального заохочення учнів та працівників закладу; • притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів за невиконання ними своїх обов'язків (усне чи письмове попередження, догана тощо). 5.7.0рганом громадського самоврядування школи є загальні збори (конференція) колективу, що скликаються не менше одного разу на рік. Порядок скликання, повноваження, чисельність, склад загальних зборів (конференції) колективу встановлюються відповідним законодавством про освіту. Загальні збори (конференція) заслуховують звіт директора про здійснення керівництва школою, розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності закладу. 5.8. У період між загальними зборами (конференціями) діє рада школи, діяльність якої регулюється відповідним Положенням та статутом даного закладу. До складу ради школи обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів школи ІІ-ІІІ ступенів, батьків і громадськості. Рада школи організовує виконання рішень загальних зборів (конференції), затверджує режим роботи закладу, розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої освіти молоді, підтримки ініціатив щодо удосконалення системи навчання і виховання учнів, дослідно-експериментальної роботи педагогів, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення і використання бюджету закладу, розподілу фонду загального обов'язкового навчання, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу. 5.9.У школі за рішенням загальних зборів (конференції) або ради школи можуть створюватися і діяти піклувальна рада, органи учнівського самоврядування, батьківський комітет, методичні об'єднання, комісії, асоціації тощо, положення про які розробляє і затверджує Міністерство освіти і науки України. 5.10.Піклувальна рада школи формується у складі 5 осіб, які обираються на загальних зборах шляхом голосування простою більшістю голосів. Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчальний процес без згоди керівника. Піклувальна рада діє на засадах самоврядування, колегіальності рішень, гласності, добровільності і рівноправності членства. 5.11.Піклувальна рада має право: вживати заходи для фінансового зміцнення школи, стимулювання творчої праці педпрацівників та учнів, залучення додаткових джерел фінансування. VІ. Матеріально-технічна база 6.1. Матеріально-технічна база Устивицької школи включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби і все те, що відображено у балансі. 6.2.Навчальний заклад відповідно до чинного законодавства користується землею, природними ресурсами і несе відповідальність за правильне їх використання. 6.3.Для забезпечення навчально-виховного процесу база школи складається з навчальних кабінетів, майстерень, спортзалу, бібліотеки. 6.4.3битки,завдані школі внаслідок порушення її майнових прав, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства. 6.5.Відповідно до рішення виконкому Устивицької сільської Ради школа має земельну ділянку площею 5,2 га., де розміщуються спортивний та географічний майданчики, навчально-дослідна ділянка, зона відпочинку, господарські будівлі. VIІ. Фінансово-господарська діяльність. 7.1. Фінансування навчального закладу здійснюється його засновником. 7.2. Фінансово-господарська діяльність школи здійснюється на основі його кошторису. Джерелами формування кошторису школи є : • кошти відповідного бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення навчального процесу в обсязі Державного стандарту загальної середньої освіти; • кошти, отримані за надання платних послуг; • доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідних ділянок, від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;вирощення товарної сільськогосподарської продукції • кредити банків; • благодійні внески юридичних і фізичних осіб. 7.3. У школі створюється фонд загального обов'язкового навчання, який формується з урахування матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів бюджету в розмірі не менше трьох відсотків витрат на його поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел. Для створення фонду всеобучу школі надається право займатися вирощенням товарної сільськогосподарської продукції та веденням підсобного господарства. Кошти фонду загального обов'язкового навчання зберігаються на рахунку школи в установі банку і витрачаються відповідно до кошторису, який затверджується директором. Облік і використання коштів фонду загального обов'язкового навчання здійснюється школою відповідно до законодавства. Витрачення коштів фонду здійснюється згідно з наказом директора, який видається на підставі рішення ради школи. Контроль за правильним витрачанням коштів фонду загальнообов'язкового навчання здійснюють органи виконавчої влади та відділ освіти. 7.4. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в школі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України. Бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію. 7.5. Школа має право згідно із законодавством орендувати і придбавати необхідне обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних коштів заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу. 7.6. Звітність про діяльність школи встановлюється відповідно до законодавства. VIІI. Міжнародне співробітництво. 8.1. Школа за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів має право встановлювати відповідно до законодавства прямі зв'язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями, укладати угоди на співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, громадськими об'єднаннями інших країн. 8.2. Участь школи у міжнародних програмах, проектах, учнівських та педагогічних обмінах здійснюється відповідно до законодавства. ІХ. Контроль за діяльністю школи. 9.1. Державний контроль за діяльністю школи здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти. Державний контроль здійснює Міністерство освіти і науки, органи виконавчої влади, яким підпорядкований навчальний заклад. Державна інспекція закладів освіти при Міністерстві освіти і науки, відділ освіти, органи державної санітарної служби. 9.2. Основною формою державного контролю є державна атестація закладу, яка проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки. 9.3. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) з питань, пов'язаних з навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 рази на рік. Перевірки з питань, не пов'язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться засновником відповідно до законодавства. X. Реорганізація або ліквідація школи. 10.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію школи приймає засновник-районний відділ освіти згідно норм діючого законодавства. 10.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно школи, виявляє дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє засновнику. 9.3.У випадку реорганізації права та зобов'язання школи переходять до правонаступників відповідно до законодавства або визначених навчальних закладів. Зміст даного статуту обговорено на засіданні Ради Устивицької школи Протокол №2 від 27.09.2011 р Директор школи: _____________________

Категорія: Мои статьи | Додав: Шеф (13.10.2011)
Переглядів: 733 | Рейтинг: 0.0/0 |
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Copyright MyCorp © 2018
Конструктор сайтів - uCoz